Europol: 706 pidätettiin EU-alueella terrorismiin liittyen vuonna 2006

Europol

EU-maiden poliisiviranomaisten yhteenliittymän Europolin julkaisemasta EU Terrorism Situation and Trend Report 2007-raportista käy ilmi, että vuonna 2006 EU-alueen viranomaiset pidättivät yhteensä 706 ihmistä terrorismiin liittyen. Pidätyksistä puolet liittyi islamistiseen terrorismiin.

Kaikkiaan vuonna 2006 EU-alueella tehtiin 498 hyökkäystä, jotka lasketaan raportissa terrorismiksi. Pääosin iskut aiheuttivat vain aineellisia vahinkoja, eikä niitä ollut tehty tappamistarkoituksessa. Suurin osa iskuista liittyi separatismiin. Onnistuneita islamistiseen terrorismiin liittyviä iskuja ei vuonna 2006 ollut EU-alueella yhtään.

Suomi luettiin raportissa niiden maiden joukkoon, joihin terrorismi vaikutti numeroiden valossa vähiten. Tarkasteluajanjakson osalta Suomesta ei raportoitu yhtään terrorismiin liittyvää rikostutkintaa tai tuomiota.

Vuonna 2007 julkaistu terrorismiraportti oli ensimmäinen Europolin julkaisemista, TE-SAT -nimellä kutsutuista katsauksista. Sittemmin vuosittaisiksi julkaisuiksi vakiintuneisiin raportteihin kootaan tietoa EU-alueen terrorismiin liittyvistä havainnoista julkaisua edeltävänä vuonna.

 

Raportti on merkitty julkaistuksi maaliskuussa 2007. Lähteen tarkka julkaisupäivä ei ole tiedossa. Tässä lähdemerkinnässä julkaisupäiväksi esitetty 1.3.2007 on näin ollen vain arvio.

Lähde julkaistu

Lähdetyyppi