Mikä Lähdearkisto?

Lähdearkisto on tietokanta, johon kootaan lyhyitä esittelyjä lähteistä, joihin on viitattu Isän pikajuna -blogissa julkaistuissa kirjoituksissa. Lähdearkisto on työkalu, joka helpottaa viitattujen lähteiden ja niissä esitettyjen tietojen löytämistä. Tarkoitus on esittää lähteitä esittelevät artikkelit helposti haettavassa ja järjesteltävässä muodossa. Tämä internetsivusto on tietokannan käyttöliittymä.

Lähdearkisto ei ole uutissivusto. Uutistapahtumia ei seurata säännönmukaisesti.

Jotkut lähdeviitteet voivat sisältää myös käsiteltyihin asioihin liittyviä taustatietoja.

Isän pikajuna on toimittaja Jussi Korhosen kirjoittama blogi. Se sai alkunsa vuonna 2014 perheblogina jota julkaistiin Kaksplus-lehden verkkosivuilla. Blogikirjoitusten muututtua yhä yhteiskunnallisemmiksi Isän pikajuna siirtyi kesällä 2015 Seura-lehden verkkosivuille.

Lähdearkisto-sivusto on Korhosen itsenäisesti julkaisema ja ylläpitämä. Isän pikajuna -blogia julkaiseva kustantaja ei liity sivustoon millään tavalla.